Reglement

Artiesten Parcours d'Artistes is een organisatie geïnitieerd door het College van Burgemeester en Schepenen van Jette op initiatief van de schepenen voor de Franstalige en Nederlandstalige cultuur.

Op basis van alle ontvangen inschrijvingsdossiers zal een curator zijn eigen selectie maken, zijn eigen parcours uitstippelen. Het parcours van de curator vormt de kern van het Artiestenparcours 2024, maar sluit alle andere kunstenaars niet uit, die ook zullen tentoonstellen.

Deelnamevoorwaarden

 • Een zekere artistieke gave hebben. Alle technieken, alle materialen, alle stijlen zijn toegestaan.
 • Er zal voorrang worden gegeven aan kunstenaars en ambachtslieden die in Jette wonen of een band met de gemeente Jette hebben (nader te motiveren).
 • Er zal voorrang worden gegeven aan kunstenaars die creaties presenteren die in de afgelopen 3 jaar zijn gemaakt.
 • Er zal voorrang worden gegeven aan kunstenaars die thuis of in hun atelier tentoonstellen, of die zelf een expositieruimte vinden.
 • De gemeente Jette is bereid om kunstenaars te helpen die op het moment van hun inschrijving niet over een tentoonstellingsruimte beschikken (er zal een oproep voor vrijwillige burgers worden gelanceerd), maar kan hun deelname niet garanderen.
 • Collectieve projecten zijn toegestaan.
 • De inschrijving is gratis.
 • De kunstenaar wordt op geen enkele manier betaald, maar mag zijn/haar werk wel verkopen. De organisatoren zullen geen commissie vragen.
 • In geval van ongerechtvaardigde afwezigheid van de ingeschreven kunstenaar behouden de organisatoren zich het recht voor zijn/haar kandidatuur voor de volgende editie van het APA niet te aanvaarden.
 • Alle kunstenaars ontvangen de praktische details van het APA in de loop van de maand maart 2024.

Engagement van de artiest

 • Aanwezig zijn en het publiek verwelkomen op de genoemde dagen en tijden.
 • Ten minste 3 werken tentoonstellen.
 • Het opnieuw tentoonstellen van vroegere werken vermijden in geval van regelmatige deelname aan het APA.
 • De auteursrechten en beeldrechten overdragen aan de Gemeente Jette voor eventueel gebruik van het beeld van hun werken in het kader van de promotie van het evenement.
 • Zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het artiestenparcours via sociale netwerken, en het evenement promoten bij vrienden/contacten/buren, enz.
 • De organisatoren ontslaan van alle verantwoordelijkheid:
  - in geval van diefstal of beschadiging, direct of indirect veroorzaakt tijdens de opbouw en afbraak, alsook tijdens de dagen en uren van publieksbezoeken.
  - in geval van drukfouten in de brochure.

Engagement van de organisatoren

 • Het verspreiden van "APA Jette"-promotiemateriaal onder de verantwoordelijken van de tentoonstellingslocaties, dat op hun gevels moet worden aangebracht voor een betere zichtbaarheid bij het publiek.
 • Het organiseren van een communicatiecampagne rond het evenement (website, krantenartikels, affiches, brochures).
 • Deelnemers, culturele en toeristische plaatsen, winkels, enz. voorzien van al het promotiemateriaal dat het evenement aankondigt.
 • Het organiseren van:
  - een pre-lanceringsavond voor de verdeling van het promotiemateriaal. Deelnemers en partners worden uitgenodigd.
  - een openingsavond.

De organisatoren van het artiestenparcours behouden zich het recht voor om artiesten of collectieven te weigeren indien zij niet over een tentoonstellingsruimte beschikken.

Het parcours van de curator

 • Het artiestenparcours van Jette vertrouwt een curator de taak toe om een selectie te maken uit alle ontvangen aanvragen (in alle technieken: tekeningen, gravures, schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, foto’s, zeefdrukken, collages, gemengde technieken, enz.).
 • Het doel van het artiestenparcours van Jette is artistiek talent te ontdekken en te promoten. Het parcours van de curator wil de aandacht vestigen op kunstenaars die door de curator zijn uitgekozen op basis van persoonlijke criteria.
 • Tussen 10 en 20 artiesten/kandidaten zullen door de curator worden geselecteerd. Deze selectie zal de kern vormen van het Artiestenparcours van Jette, zonder alle andere kunstenaars uit te sluiten.
 • Het parcours van de curator zal in al het communicatiemateriaal van het Artiestenparcours onder de aandacht worden gebracht.
 • De wedstrijd staat open voor alle artiesten die in Jette wonen of een band hebben met de gemeente Jette.
 • Er wordt geen thema opgelegd.
 • De kandidaat verbindt zich ertoe om, indien hij wordt geselecteerd, te exposeren op het artiestenparcours van Jette en samen te werken met de curator bij de promotie van zijn werk binnen het artiestenparcours.
 • Hoe deelnemen: inschrijven kan via het formulier op de website https://apajette.brussels tot 30 november 2023 middernacht (na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk).
 • De curator voor de editie 2024 van het artiestenparcours van Jette is Jacques Vandenheede.
 • De selectie van de laureaten zal plaatsvinden op basis van de ingediende documenten.
 • De beslissingen van de curator zijn definitief en soeverein.
 • De selectie wordt per e-mail aan de kandidaten meegedeeld.
 • De curator behoudt zich het recht voor te beslissen over de keuze en het aantal van de voorgestelde werken. De ophanging zal worden uitgevoerd door de artiest, als nodig in samenwerking met de curator.

Informatie:

Gemeentebestuur Jette

Dienst Franse cultuur/ Bicommunautaire activiteiten

Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette

Tel.: 02/423.12.65

culture@jette.brussels

www.jette.be

Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen van Jette, op initiatief van de Schepenen van Cultuur.

© Jette 2024 | Reglement | +32 2 423 12 65 | culture@jette.brussels | Made by Aupluriel